Článků (0)
Veřejných vývodů (4)


RODOKMEN

je nejjednodušší genealogická tabulka, která uvádí předky výchozí osoby (střena) pouze po otcovské linii. Sleduje tedy pouze mužské předky – otce, děda, praděda atd., přičemž o manželkách jsou uvedeny pouze základní informace (jméno, životní data). Jedná se o genealogickou tabulku, která poskytuje přehled pouze o části předků výchozí osoby, častěji se pro zobrazení rodinného stromu využívá vývod.

Vyhotovení rodokmenu

Před každým výzkumem rodinné historie je dobré zvážit, jaké máte představy o výstupech bádaní. S rozsahem výzkumu souvisí také cena výsledné práce. Tu Vám sdělím po zjištění vašich požadavků. V případě zájmu mě kontaktujte na email mturyna@seznam.cz

Matriční záznamy (pouze z digitalizovaných matrik)

 Vyhledání 1 – 10 záznamů          160,- / záznam
 Vyhledání 11 – 20 záznamů        170,- / záznam
 Vyhledání více než 20 záznamů 180,- / záznam

Záznamem se rozumí záznam o narození, sňatku nebo úmrtí jedné konkrétní osoby. V ceně je zahrnuto zpracování, přepis a fotodokumentace daného záznamu. Výzkum v jiných archivních zdrojích (např. soupisy poddaných, školní/obecní/farní fondy apod.) dle individuální domluvy.

V ceně je zahrnuto úvodní seznámení s prací a tím, co je možné v matrikách v různých obdobích najít, tabulky s ukázkami písma, českoněmeckolatinský slovníček používaných pojmů. V ceně není zahrnuta doprava na určené místo!

Otcovská linie - graf

6 generací / 3.100,-               
6 generací s manželkami / 4.500,-
8 generací / 3.600,-
8 generací s manželkami / 6.000,-

Vývod (včetně grafu)

4 generace / 6.000,-
5 generací / 12.000,-
6 generací /  25.000,-

Znázornění graf (tištěné materiály)

Graf rodu / 500,-

Znázornění a vývody


Copyright © Miloslav Turyna 2023 /